Co powinno zawierać kompletne CV?

Co powinno zawierać kompletne CV?

Często mówi się, że pierwsze wrażenie możemy wywrzeć tylko raz…mając to na uwadze, z góry możemy stwierdzić, że dobrze napisane CV jest pierwszym krokiem w stronę sukcesu podczas procesu poszukiwania pracy. Aby zachęcić pracodawców do naszej kandydatury, przed składaniem dokumentów warto poświęcić swój czas na sporządzenie kompletnego życiorysu. W tym wpisie postaramy się przedstawić co powinien zawierać życiorys zawodowy kandydata.  
Informację które powinny znaleźć się na naszym CV możemy podzielić na kilka kategorii: 

1. Dane osobowe i kontaktowe 
2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe 
3. Uprawnienia dodatkowe, certyfikaty, znajomość języków obcych 
4. Zainteresowania, Hobby 
 

1. Dane osobowe i kontaktowe 
– Jeśli chcemy się zaprezentować i w jakiś sposób zapaść rekruterowi w pamięć, nie możemy zapomnieć o podaniu swojego imienia i nazwiska (najlepiej, żeby w jakiś sposób wyróżniało się ze “ściany tekstu”). 
– Adres zamieszkania jest także bardzo istotny, ponieważ często pracodawcy szukają pracowników, którzy mieszkają w racjonalnej odległości od pracodawcy. Jeśli jednak mieszkamy dalej, warto wspomnieć o możliwości relokacji. No chyba, że mówimy o pracy hybrydowej lub zdalnej.. 

– Może się to wydawać oczywiste, że jeśli chcemy, żeby ktoś się z nami skontaktował to musimy koniecznie w CV zawrzeć numer kontaktowy. Jednak w trakcie wielu procesów rekrutacyjnych, tysięcy przeglądanych CV-ek nadal zdarzali się kandydaci, którzy nie zamieścili swojego numeru kontaktowego, bądź też podawali nieaktualny – co skutecznie uniemożliwiło dotarcie do kandydata. Kolejną ważną informacją jest adres e-mail, który to może usprawnić dalszy proces rekrutacji (często na adres mail przesyłane są dodatkowe informacje, czy nawet poglądowe oferty zatrudnienia). 
 

2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe 

– Opisując swoje wykształcenie, możemy spokojnie pominąć etap szkoły podstawowej/gimnazjum. Wielu specjalistów twierdzi, że warto wymienić tylko ostatni etap edukacji (np. Ukończenie uczelni wyższej), jednak nie warto stosować tej zasady zerojedynkowo. Ponieważ w niektórych przypadkach wspomnienie o poprzednich etapach edukacji będzie miało jak najbardziej sens. Na przykład ukończenie średniej szkoły zawodowej a następnie studiów, może potencjalnie pokazać kandydata jako osobę o szerokim wachlarzu zainteresowań – istnieje wiele zawodów w których wiedza z różnych dziedzin może okazać się pożądaną cechą. Tym bardziej jest to wskazane, jeśli ukończyliśmy kilka kierunków studiów. 
Podając kolejne etapy kształcenia się, oprócz zawarcia lat nauki warto dodać też jaką specjalizację ukończyliśmy (np. Technikum LOGISTYCZNE, Zarządzanie – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Jeśli jesteśmy w trakcie jakiejś szkoły warto także to podkreślić, że na ten moment jeszcze jej nie ukończyliśmy i wskazać termin planowanego ukończenia. 
 
– Opisując swoje doświadczenie zawodowe, musimy pamiętać o wymienieniu wszystkich istotnych okresów zatrudnienia, w każdym z nich zawrzeć: pełną nazwę pracodawcy, zajmowane stanowisko, okres zatrudnienia i do każdego okresu zakres wykonywanych obowiązków na danym stanowisku. Ważne, żeby w okresie zatrudnienia wskazany był chociaż miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia współpracy. W zakresie obowiązków które realizowaliśmy u poprzednich pracodawców, warto pokrótce nakreślić czym się zajmowaliśmy.  
Jeśli jesteś osobą która dopiero nabiera doświadczenia, warto wskazać wszelkie prace dorywcze, sezonowe, wolontariaty itp., jednak jeśli jesteś wykwalifikowanym specjalistą, możesz bez obaw okroić swoje doświadczenie jedynie do istotnych dla danego procesu rekrutacyjnego okresów zatrudnienia. 
 
Możemy także sporządzić tzw. PROFIL ZAWODOWY, jest to sekcja która z reguły umieszczana jest pod danymi kontaktowymi i stanowi swoiste sprowadzenie/streszczenie naszego życiorysu zawodowego. W profilu zawodowym należy wspomnieć o swojej ścieżce rozwoju. Opisać ścieżkę kształcenia, wspomnieć o sukcesach już podczas kształcenia (jeśli takie mieliśmy), wspominamy także o najistotniejszych okresach zatrudnienia i naszych osiągnięciach w ich trakcie.  
Na sam koniec możemy zwięźle opisać naszą działaność dodatkową, posiadane certyfikaty i uprawnienia oraz napisać kilka słów o sobie które mogą wpłynąć korzystnie na przedstawienie naszej kandydatury. 
 
 
3. Uprawnienia dodatkowe, certyfikaty, znajomość języków obcych 

Jeśli posiadamy jakieś dodatkowe uprawnienia zdecydowanie warto się nimi pochwalić, szczególnie jeśli w jakimś stopniu mogą one okazać się atrakcyjne dla naszego potencjalnego pracodawcy (raczej nie musimy wspominać o posiadanym przez nas uprawnieniu do obsługi wózków jezdniowych, jeśli staramy się o stanowisko księgowej).  
Istnieją także przypadki w których bez konkretnego uprawnienia istnieje duża szansa, że nasze CV nie będzie w ogóle brane pod uwagę (np. Kurier bez prawa jazdy, Elektryk bez uprawnień SEP) – w skrócie mamy na myśli uprawnienia konieczne do wykonywania danego zawodu. 
Natomiast chodzi o języki, tak de facto zawsze warto wspomnieć którymj językami się posługujemy i w jakim stopniu. Dodatkowo jeżeli posiadamy certyfikat potwierdzający naszą znajomość danego języka – warto wspomnieć jaki to certyfikat i jaki wynik udało się nam uzyskać. 

 
4. Zainteresowania, hobby:

Na koniec warto też wspomnieć o swoich zainteresowaniach, hobby – które niekoniecznie muszą się pokrywać z naszymi doświadczeniami zawodowymi. Jasne jest, że jeśli aplikujemy na stanowisko programisty to w zainteresowaniach możemy wspomnieć o językach czy technologiach które nas interesują. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy przedstawili swoje zainteresowania nawet te które wg. nas nie wiążą się z naszą karierą zawodową. Często takie zainteresowania mogą świadczyć o cechach które nas reprezentują i potencjalnie mogą odegrać istotną rolę w wykonywaniu tej pracy o którą się staramy.  
Dla jasności przykład: kandydat wspomniał w zainteresowaniach, że w wolnym czasie lubi rozwiązywać zagadki logiczne. Co to oznacza dla rekrutera? Taki sposób spędzania wolnego czasu może przynosić efektywnie lepsze wyniki w zawodach które wymagają koncentracji, logicznego myślenia czy sprawne rozwiązywania problemów. 
 
 
Udało Ci się dotrwać do końca :)?  
W ramach nagrody kilka rad dodatkowych rad 🙂
 
+ CV najlepiej załączać w formacie PDF – jest najbezpieczniejszy format do przesyłania jakichkolwiek dokumentów, wysyłając życiorys w Wordzie (.doc/.docx) będzie on podatny na wiele czynników które mogą wpłynąć na to jak zostanie on wyświetlony rekruterowi (tekst może się “rozjechać”, rekruter może nie posiadać zainstalowanej czcionki której użyliśmy do komponowania).

+ Pamiętaj, żeby w stopce zawsze umieszczać aktualną klauzulę RODO (przetwarzanie danych osobowych), jeśli chcesz brać udział także w kolejnych rekrutacjach pamiętaj o odpowiedniej klauzuli! 

+ Staraj się spersonalizować CV bezpośrednio pod ofertę na którą aplikujesz, poprzez zawarte informacje, podkreśl twoje cechy i umiejętności które mogą być przydatne dla konkretnego pracodawcy. 

+ Tworząc CV zadbaj także o aspekt wizualny. Nie każdy jest utalentowanym grafikiem – jednak postaraj się zadbać o poprawne formatowanie tekstu i przejrzystość.